Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-13 tredje ledd

DatoFOR-2010-04-30-622
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse01.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§3-13
Kunngjort04.05.2010   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-13 tredje ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter ligningsloven § 3-13 tredje ledd bokstav a delegeres til Skattedirektoratet.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft 1. august 2010.