Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 12-1 tredje ledd

DatoFOR-2010-04-30-623
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse01.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§12-1
Kunngjort04.05.2010   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til TAD etter tolloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. april 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 12-1 tredje ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter tolloven § 12-1 tredje ledd bokstav a delegeres til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft 1. august 2010.