Delegering av Kongens myndighet til Finansdepartementet etter sentralbankloven § 30 annet ledd annet punktum

DatoFOR-2010-06-04-784
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 7
Ikrafttredelse04.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§30
Kunngjort11.06.2010   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til FIN etter sentralbankloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2010 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 30 annet ledd annet punktum. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 30 annet ledd annet punktum til Finansdepartementet.