Delegering av departementets myndighet til å gi forskrifter etter lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DatoFOR-2010-06-25-943
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse25.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-45
Kunngjort25.06.2010   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til DSB etter sivilbeskyttelsesloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2010 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Delegering av departementets myndighet til å gi forskrifter etter lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.