Overføring av ansvaret for tinglysingen fra Justis- og politidepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og overføring av forvaltningen av eierskapet i Norsk Eiendomsinformasjon as fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet fra 1. juli 2010

DatoFOR-2010-06-25-944
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2014-04-11-540
EndrerLOV-1935-06-07-2, LOV-2003-06-06-39
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2, LOV-2003-06-06-39-§6-1, LOV-2003-06-06-39-§6-3, LOV-2003-06-06-39-§6-4, LOV-2003-06-06-39-§6-16
Kunngjort25.06.2010   kl. 15.30
KorttittelOverføringvedtak fra JD til KMD og NHD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2010. Fremmet av Statsministerens kontor.
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 540. 

1.Overføring av ansvaret for tinglysingen fra Justis- og politidepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
2.- - -
3.Delegering til Miljøverndepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige for overføringen.
4.Overføring av forvaltningen av statens eierinteresser i Norsk Eiendomsinformasjon as fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
5.Overføringene skjer med virkning fra 1. juli 2010.
0Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 540.