Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 25. juni 2010 nr. 33 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IX

DatoFOR-2010-06-25-981
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse25.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-33
Kunngjort29.06.2010   kl. 15.45
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2010:33

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2010 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 33 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IX. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IX til Finansdepartementet.