Delegering av Skattedirektoratets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) til skattekontorene

DatoFOR-2010-07-06-1068
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse06.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3
Kunngjort09.07.2010   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til skattekontorene etter mva-loven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 6. juli 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 annet ledd.

I

Skattedirektoratets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 (2) til å fatte vedtak om nedsettelse eller ettergivelse delegeres til skattekontorene.

II

Vedtaket trer i kraft straks.