Overføring av ansvaret for lov 27. november 1992 nr. 112 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 (rådsforordning (EØF) nr. 1612/68) om fri bevegelighet for arbeidstakere mv innenfor EØS fra Justis- og politidepartementet til Arbeidsdepartementet

DatoFOR-2010-08-13-1173
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2010 hefte 10
Ikrafttredelse13.08.2010
Sist endret
EndrerLOV-1992-11-27-112
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-11-27-112
Kunngjort13.08.2010   kl. 14.15
KorttittelOverføringsvedtak fra JD til AD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. august 2010. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Ansvaret for lov 27. november 1992 nr. 112 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 (rådsforordning (EØF) nr. 1612/68) om fri bevegelighet mv. innenfor EØS overføres fra Justis- og politidepartementet til Arbeidsdepartementet.