Delegering av myndighet etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

DatoFOR-2010-10-12-1894
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse12.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4a, LOV-1976-06-11-79-§5, LOV-1976-06-11-79-§6, LOV-1976-06-11-79-§8, LOV-1976-06-11-79-§8a, LOV-1976-06-11-79-§13
Kunngjort25.02.2011   kl. 14.40
KorttittelDelegering til NVE etter produktkontrolloven

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 12. oktober 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4a, § 5, § 6, § 8, § 8a og § 13. 

Olje- og energidepartementets myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4a, § 5, § 6, § 8, § 8a og § 13 delegeres videre til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).