Delegering av myndigheit etter vegtrafikklova § 7 første ledd til å forby bestemde grupper av kjøretøy

DatoFOR-2010-10-15-1344
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse15.10.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§7
Kunngjort19.10.2010   kl. 14.15
KorttittelDeleg. etter vegtrafikklova

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 15. oktober 2010 med heimel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 7 første ledd. Fremja av Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet får den myndigheit som ligg hos Kongen i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 7 første ledd til å forby bestemde grupper av kjøretøy.