Ikraftsetting av lov 12. november 2010 nr. 58 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre

DatoFOR-2010-11-12-1421
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
IkrafttredelseFra det tidspunktet Cape Town-konvensjonen med protokoll trer i kraft for Norge
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-11-12-58-§2
Kunngjort12.11.2010   kl. 15.00
KorttittelIkrafts. av lov 12. november 2010 nr. 58

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. november 2010 med hjemmel i lov 12. november 2010 nr. 58 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre § 2. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre trer i kraft fra det tidspunktet konvensjon om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og protokoll til konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, om særlige forhold for luftfartøysløsøre trer i kraft for Norge.