Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 17. desember 2010 nr. 84 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring)

DatoFOR-2010-12-17-1665
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-12-17-84, LOV-2005-06-10-44
Kunngjort21.12.2010   kl. 15.10
KorttittelDeleg. til FIN etter forsikringsvirksomhetsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 17. desember 2010 nr. 84 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring). Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) til Finansdepartementet.