Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 17. desember 2010 nr. 83 om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.

DatoFOR-2010-12-17-1666
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-12-17-83
Kunngjort21.12.2010   kl. 15.10
Rettet23.12.2010 (romertallshenv. rettet fra del VI til del VII)
KorttittelDeleg. til FIN etter endr i pensjonslover

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i etter lov 17. desember 2010 nr. 83 om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. del VII. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter loven del VII til å fastsette øvrige overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.