Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

DatoFOR-2010-12-17-1667
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 14
Ikrafttredelse17.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-03-24-16, LOV-2000-11-24-81
Kunngjort21.12.2010   kl. 15.10
KorttittelDeleg. til FIN etter pensjonslover

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2010 med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold delegeres til Finansdepartementet.