Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

DatoFOR-2011-01-14-33
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 1
Ikrafttredelse14.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-12-108-§16, LOV-2003-12-12-108-§18
Kunngjort18.01.2011   kl. 15.20
KorttittelDeleg. etter momskompensasjonsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 14. januar 2011 med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 16 annet ledd og § 18.

I

Finansdepartementets myndighet etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. til å gi forskriftsbestemmelser delegeres til Skattedirektoratet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.