Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v.

DatoFOR-2011-01-28-100
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse28.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-1995-12-22-1037
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§4, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§10
Kunngjort01.02.2011   kl. 14.10
KorttittelDeleg. til OED etter lov om merking av forbruksvarer

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. januar 2011 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 første ledd bokstavene a, b og c jf. § 3 annet ledd, § 3 fjerde ledd, § 3 femte ledd, § 4, § 6, § 7 fjerde ledd og § 10 fjerde ledd. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 første ledd bokstavene a, b og c jf. § 3 annet ledd, § 3 fjerde ledd, § 3 femte ledd, § 4, § 6, § 7 fjerde ledd og § 10 fjerde ledd delegeres til Olje- og energidepartementet for gjennomføring av regelverk om merking av energirelaterte produkter.

Samtidig oppheves kgl.res. 22. desember 1995 nr. 1037 om delegering av myndighet til Nærings- og energidepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v.