Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v.

DatoFOR-2011-01-28-101
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse28.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-06-824
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§8, LOV-1981-12-18-90-§10
Kunngjort01.02.2011   kl. 14.10
KorttittelDeleg. til SD etter lov om merking av forbruksvarer

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. januar 2011 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6 første ledd, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6 første ledd, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd delegeres til Samferdselsdepartementet for fastsettelse av forskrift om gjennomføring av direktiv 1999/94/EF om forbrukerinformasjon vedrørende drivstofforbruk og CO2-utslipp ved markedsføring av nye personbiler.

Samtidig oppheves kgl.res. 6. juli 2001 nr. 824 om delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 6a.