Delegering av Kongens myndighet etter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11a [nå § 7] til Arbeidsdepartementet

DatoFOR-2011-02-11-150
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse11.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-16-69-§7
Kunngjort18.02.2011   kl. 15.15
Rettet01.07.2012 (hjemmel)
KorttittelDeleg. til AD etter offanskl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 2011 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 7. Fremmet av Arbeidsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11a1 til Arbeidsdepartementet.

1Etter lovendring 1. juli 2012 er dette nå lov om offentlige anskaffelser § 7, Lovdatas anm.