Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6 første ledd og § 8

DatoFOR-2011-02-14-749
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse14.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§8, FOR-2011-01-28-100, FOR-2011-01-28-101
Kunngjort12.07.2011   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til Vegdir. etter lov om merking av forbruksvarer

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. februar 2011 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6 første ledd og § 8, jf. delegeringsvedtak 28. januar 2011 nr. 100 og delegeringsvedtak 28. januar 2011 nr. 101. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6 første ledd og § 8 for fastsettelse av forskrift til gjennomføring av direktiv 1999/94/EF om adgang til forbrukerinformasjon om drivstofforbruk og CO₂ -utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler og for tilsyn med at bestemmelsene i denne lov og de bestemmelser som blir gitt med hjemmel i loven, blir overholdt delegeres til Vegdirektoratet med virkning fra 14. februar 2011.