Delegering av myndighet etter skattebetalingsforskriften § 11-7-4

DatoFOR-2011-02-17-155
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse17.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2007-12-21-1766-§11-7-4, LOV-2005-06-17-67-§11-7
Kunngjort18.02.2011   kl. 15.15
KorttittelDeleg. etter skattebetalingsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 17. februar 2011 med hjemmel i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven mv. (skattebetalingsforskriften) § 11-7-4.

I

Skattedirektoratets myndighet etter forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven mv. (skattebetalingsforskriften) § 11-7-4 delegeres til skattekontorene.

II

Vedtaket trer i kraft straks.