Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

DatoFOR-2011-02-17-1554
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2012 hefte 15
Ikrafttredelse17.02.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§4, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§10
Kunngjort08.01.2013
KorttittelDeleg. til NVE etter merkeloven

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 17. februar 2011 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 første ledd bokstavene a, b og c, annet ledd, fjerde ledd og femte ledd, § 4, § 6, § 7 fjerde ledd og § 10 fjerde ledd. 

Olje- og energidepartementets myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 første ledd bokstavene a, b og c, annet ledd, fjerde ledd og femte ledd om merking, § 4 om opplysninger ved postordresalg o.l., § 6 om tilsyn, § 7 fjerde ledd om påbud og retting og § 10 fjerde ledd om overtredelsesgebyr delegeres videre til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for gjennomføring av regelverk om merking av energirelaterte produkter.