Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper)

DatoFOR-2011-04-15-402
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2011
Sist endret
EndrerLOV-1985-06-21-78
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-04-15-10, LOV-1985-06-21-78-§3-1
Kunngjort19.04.2011   kl. 13.30
KorttittelDeleg. til NHD etter foretaksregisterloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. april 2011 med hjemmel i lov 15. april 2011 nr. 10 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) del VIII § 3-1 første ledd nr. 8. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet til å fastsette forskrift etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) del VIII1 § 3-1 første ledd nr. 8 til Nærings- og handelsdepartementet.

1Del VIII endrer lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.