Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter lov 15. april 2011 nr. 12 om endringer i klimakvoteloven

DatoFOR-2011-04-15-426
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse29.04.2011
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-04-15-12, LOV-2004-12-17-99-§3, LOV-2004-12-17-99-§4, LOV-2004-12-17-99-§5, LOV-2004-12-17-99-§8b, LOV-2004-12-17-99-§21a
Kunngjort29.04.2011   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til KMD etter klimakvoteloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. april 2011 med hjemmel i lov 15. april 2011 nr. 12 om endringer i klimakvoteloven. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om endringer i klimakvoteloven § 3, § 4, § 5, § 8b og § 21a til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).