Delegering av myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 16 - jubileums- og minnemynter

DatoFOR-2011-05-27-560
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse27.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§16
Kunngjort31.05.2011   kl. 15.10
KorttittelDeleg. til FIN etter sentralbankloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mai 2011 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 16.

Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 16 delegeres til Finansdepartementet.