Delegering av myndighet etter biobankloven til Folkehelseinstituttet

DatoFOR-2011-06-27-727
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse27.06.2011
Sist endretFOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2010-03-18-425
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-02-21-12-§5
Kunngjort08.07.2011   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til Folkehelseinstituttet etter biobankloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27. juni 2011 med hjemmel i lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740.

I

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer følgende myndighet til Folkehelseinstituttet: 

Lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) 

§ 5 Biobanker som opprettes i forbindelse med diagnostikk og behandling skal meldes til Folkehelseinstituttet. Meldingen må sendes Folkehelseinstituttet innen 2 måneder etter at biobanken er opprettet.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).

II

Vedtak 18. mars 2010 nr. 425 om delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet endres slik at delegeringen av kompetanse etter lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) skal lyde: - - -

III

Vedtaket trer i kraft straks.