Delegering av myndighet til skattekontoret etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 44 første punktum

DatoFOR-2011-07-06-747
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-06-19-14-§44, FOR-1997-06-23-629
Kunngjort08.07.2011   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til skattekontoret etter arveavgiftsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 6. juli 2011 med hjemmel i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven) § 44 første punktum, jf. delegeringsvedtak 23. juni 1997 nr. 629.

I 

Skattedirektoratets myndighet etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 44 første punktum, jf. finansdepartementets delegeringsvedtak 23. juni 1997 nr. 629 delegeres til skattekontoret.

II

Endringen under I trer i kraft fra 1. august 2011.