Delegering av Kongens mynde til Samferdselsdepartementet etter § 62 første ledd i veglova til å fastsetje forskrifter om sikkerheitsforvalting av veginfrastrukturen

DatoFOR-2011-10-28-1052
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 9
Ikrafttredelse28.10.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§62
Kunngjort28.10.2011   kl. 14.55
KorttittelDeleg. til SD etter veglova

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 28. oktober 2011 med heimel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 62 første ledd. Fremja av Samferdselsdepartementet. 

Delegering av Kongens mynde til Samferdselsdepartementet etter § 62 første ledd i veglova til å fastsetja forskrifter om sikkerheitsforvalting av veginfrastrukturen.