Endring av navn fra Justis- og politidepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet

DatoFOR-2011-11-11-1090
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2011 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort11.11.2011   kl. 14.05
KorttittelEndring av navn for Justis- og politidepartementet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. november 2011. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Justis- og politidepartementets navn endres fra 1. januar 2012 til Justis- og beredskapsdepartementet, forkortet som før til JD. Departementet delegeres myndighet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige som følge av navneendringen.