Delegering av myndighet etter vegloven § 10

DatoFOR-2011-11-30-1147
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 11
Ikrafttredelse30.11.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§10, FOR-2005-05-27-472
Kunngjort02.12.2011   kl. 14.45
KorttittelDelegering til Vegdirektoratet etter vegloven

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. november 2011 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 § 10, jf. delegeringsvedtak 27. mai 2005 nr. 472. 

Samferdselsdepartementet videredelegerer herved til Vegdirektoratet myndigheten til å gjøre vedtak etter § 10 fjerde ledd i vegloven om regionvegkontorenes organisasjon og styringsområder.