Delegering av myndighet etter lov om elsertifikater § 18 annet ledd annet punktum

DatoFOR-2011-12-16-1245
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2011 hefte 13
Ikrafttredelse16.12.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-39-§18
Kunngjort16.12.2011   kl. 15.40
KorttittelDeleg. til OED etter lov om elsertifikater

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater § 18 annet ledd annet punktum. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om elsertifikater § 18 annet ledd annet punktum til Olje- og energidepartementet.