Ikrafttredelse av lov 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)

DatoFOR-2012-01-20-37
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 2
Ikrafttredelse01.02.2012, Kongen bestemmer
Sist endretFOR-2012-01-27-69
EndrerLOV-1981-05-22-25, LOV-2008-05-15-35, LOV-2009-05-08-23
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-01-20-5
Kunngjort24.01.2012   kl. 14.30
KorttittelIkrafttr. av lov 2012:5, endr utlendingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2012 med hjemmel i lov 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) del IV. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 27 jan 2012 nr. 69. 

1.Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2011 til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.).
2.Loven gjelder fra 1. februar 2012.1
Endringene i utlendingsloven § 28 og § 30, fastsatt i endringslov 20. januar 2012 nr. 5, settes ikke i kraft 1. februar 2012, jf. vedtak 27. januar 2012 nr. 69.