Vedtak om endring i vedtak 20. januar 2012 nr. 37 om ikrafttredelse av lov 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)

DatoFOR-2012-01-27-69
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse27.01.2012
Sist endret
EndrerFOR-2012-01-20-37, LOV-2008-05-15-35
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-01-20-5
Kunngjort27.01.2012   kl. 15.40
KorttittelEndr. i ikrafttredelse av lov 2012:5

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. januar 2012 med hjemmel i lov 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) del IV. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Endringene i utlendingsloven § 28 og § 30, fastsatt i endringslov 20. januar 2012 nr. 5, settes ikke i kraft 1. februar 2012.