Delegering av Kongens myndighet etter universitets- og høyskoleloven § 7-2

DatoFOR-2012-02-03-126
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 3
Ikrafttredelse03.02.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§7-2
Kunngjort10.02.2012   kl. 14.05
KorttittelDeleg. til Kunnskapsdepartementet etter univl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. februar 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven § 7-2 første ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 7-2 første ledd til Kunnskapsdepartementet.