Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) tredje kapittel

DatoFOR-2012-03-09-211
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2012 hefte 4
Ikrafttredelse09.03.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-03-25-7-§20, LOV-1994-03-25-7-§21, FOR-1996-01-12-18
Kunngjort13.03.2012   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til OED etter naturskadeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mars 2012 med hjemmel i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 12. januar 1996 nr. 18. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 20 og § 21 legges til Olje- og energidepartementet.