Delegering av Kongens myndighet etter klimakvoteloven

DatoFOR-2012-05-25-459
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2012 hefte 6
Ikrafttredelse25.05.2012
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-17-99-§2, LOV-2004-12-17-99-§3, LOV-2004-12-17-99-§5, LOV-2004-12-17-99-§7, LOV-2004-12-17-99-§8, LOV-2004-12-17-99-§9, LOV-2004-12-17-99-§10, LOV-2004-12-17-99-§11, LOV-2004-12-17-99-§12, LOV-2004-12-17-99-§13, LOV-2004-12-17-99-§14, LOV-2004-12-17-99-§15, LOV-2004-12-17-99-§19
Kunngjort01.06.2012   kl. 16.10
KorttittelDelegering etter klimakvoteloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. mai 2012 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 2, § 3, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 19. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser § 2, § 3, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 19 til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).