Delegering av myndighet etter kirkeloven § 34

DatoFOR-2012-06-08-505
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2012 hefte 7
Ikrafttredelse08.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§34
Kunngjort12.06.2012   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til FAD etter kirkeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. juni 2012 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 34. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.