Delvis ikraftsetting av lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

DatoFOR-2012-06-22-566
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2012, 01.01.2013, Kongen bestemmer jf lov 28.05.2010 nr. 16
Sist endret
EndrerLOV-1961-05-24-1, LOV-1961-05-24-2, LOV-1985-05-24-28, LOV-1988-05-13-26, LOV-1988-06-10-40, LOV-1993-06-18-109, LOV-1997-06-13-44, LOV-1997-06-13-45, LOV-1998-07-17-56, LOV-1999-01-15-2, LOV-2002-07-05-64, LOV-2004-11-19-73, LOV-2005-05-20-28, LOV-2005-06-10-41, LOV-2005-06-10-44, LOV-2007-06-29-73, LOV-2007-06-29-74, LOV-2007-06-29-75, LOV-2011-11-25-44
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-35 jf LOV-1961-05-24-1, LOV-1961-05-24-2, LOV-1985-05-24-28, LOV-1988-05-13-26, LOV-1988-06-10-40, LOV-1993-06-18-109, LOV-1997-06-13-44, LOV-1997-06-13-45, LOV-1998-07-17-56, LOV-1999-01-15-2, LOV-2002-07-05-64, LOV-2004-11-19-73, LOV-2005-05-20-28, LOV-2005-06-10-41, LOV-2005-06-10-44, LOV-2007-06-29-73, LOV-2007-06-29-74, LOV-2007-06-29-75, LOV-2011-11-25-44
Kunngjort22.06.2012   kl. 15.55
KorttittelDelvis ikrafts. av lov 2012:35, endr bokføringsloven mfl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2012 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. del XIX. Fremmet av Finansdepartementet. 

1.Loven del I, V, VI § 2d-1, VII § 12, VIII, X § 8-4, XI § 4 nr. 8, § 5 annet ledd nr. 2 og nytt nr. 3, § 5 fjerde ledd, § 6, § 10 annet ledd, § 11, § 12, § 13 første ledd nr. 2 og 3, § 13 første ledd nr. 7, § 14 nytt tredje ledd, XII, XIV § 12-11, XV § 1-2, § 4-4, § 6-2 og § 8-9 og del XVII med unntak av § 5-13, § 9-1, § 9-2, § 9-9, § 9-10 og § 13-1, trer i kraft 1. juli 2012.
2.Loven del II, III, IV, VI § 2-2, § 2a-3, § 3-3, § 4b-2 og § 4c-3, VII § 4, IX, X § 4-1 og § 5-2, XIII, XIV § 2-1, XV § 2-9, § 4-2 og § 4-3, XVI, XVII § 9-9, § 9-10 og § 13-1 og XVIII trer i kraft samtidig med lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.
3.Loven del XVII § 9-1 og § 9-2 trer i kraft 1. januar 2013.