Delegering av myndighet etter lov om elsertifikater § 26

DatoFOR-2012-09-03-930
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2012 hefte 11
Ikrafttredelse03.09.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-39-§26
Kunngjort05.10.2012   kl. 15.30
KorttittelDeleg. til NVE etter elsertifikatloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 3. september 2012 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater § 26.

I

Departementets myndighet etter lov om elsertifikater § 26 delegeres til Norges vassdrags- og energidirektorat.

II

Vedtaket trer i kraft straks.