Delegering av myndighet etter lov om vergemål (vergemålsloven)

DatoFOR-2012-10-26-999
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 12
Ikrafttredelse26.10.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-03-26-9-§3, LOV-2010-03-26-9-§5, LOV-2010-03-26-9-§6, LOV-2010-03-26-9-§7, LOV-2010-03-26-9-§26, LOV-2010-03-26-9-§30, LOV-2010-03-26-9-§39, LOV-2010-03-26-9-§49, LOV-2010-03-26-9-§53, LOV-2010-03-26-9-§54, LOV-2010-03-26-9-§56, LOV-2010-03-26-9-§57, LOV-2010-03-26-9-§59, LOV-2010-03-26-9-§76, LOV-2010-03-26-9-§84, LOV-2010-03-26-9-§97, LOV-2010-03-26-9-§101
Kunngjort30.10.2012   kl. 15.15
KorttittelDeleg. til JD etter vergemålsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. oktober 2012 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 3, § 5, § 6, § 7, § 26, § 30, § 39, § 49, § 53, § 54, § 56, § 57, § 59, § 76, § 84, § 97 og § 101 nr. 3. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

I

Delegering av Kongens myndighet etter lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) med unntak av § 4 og § 101 nr. 1 til Justis- og beredskapsdepartementet.