Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om merking av forbruksvarer m.v.

DatoFOR-2012-12-07-1185
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse07.12.2012
Sist endretFOR-2013-06-21-715
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§8, LOV-1981-12-18-90-§10
Kunngjort13.12.2012   kl. 16.30
KorttittelDeleg. til SD etter lov om merking av forbruksvarer

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2012 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Se også likelydende delegeringsvedtak 21 juni 2013 nr. 715. 

Kongens myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd delegeres til Samferdselsdepartementet for fastsettelse av forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet med mer (dekkmerkeforskriften).