Anvendelse av lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14, § 15 og § 29 for Svalbard. Delegering av myndighet

DatoFOR-2012-12-07-1186
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 13
Ikrafttredelse07.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-45-§2
Kunngjort13.12.2012   kl. 16.30
KorttittelAnvendelse av sivilbeskyttelsesloven på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2012 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 2. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret § 14, § 15 og § 29 gjelder for Svalbard i det omfang og med de stedlige tilpasninger som Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter i forskrift.