Delegering av myndighet etter lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven del III og IV

DatoFOR-2012-12-14-1231
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2012 hefte 14
Ikrafttredelse14.12.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-12-14-84
Kunngjort17.12.2012   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til FIN etter endr i finanstilsynsloven mfl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2012 med hjemmel i lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven del III og IV. Fremmet av Finansdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lovvedtaket del III til Finansdepartementet.

Delegering av Kongens myndighet etter lovvedtakets del IV til å fastsette overgangsregler til Finansdepartementet.