Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd

DatoFOR-2012-12-14-1268
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 14
Ikrafttredelse17.12.2012
Sist endretFOR-2013-07-02-891
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§8, LOV-1981-12-18-90-§10, FOR-2012-12-07-1185
Kunngjort19.12.2012   kl. 14.45
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter forbrukermerkeloven

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. desember 2012 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd og delegeringsvedtak 7. desember 2012 nr. 1185.
Se også likelydende delegeringsvedtak 2 juli 2013 nr. 891. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3, § 6, § 7 fjerde ledd, § 8 og § 10 fjerde ledd for fastsettelse av forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet med mer (dekkmerkeforskriften), jf. kgl.res. 7. desember 2012 nr. 1185, delegeres videre til Vegdirektoratet med virkning fra 17. desember 2012.