Delegering av myndighet til Lotteri- og stiftelsestilsynet etter forskrift om grasrotandel

DatoFOR-2013-01-16-43
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse16.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2009-02-27-238-§2, FOR-2009-02-27-238-§4, LOV-1992-08-28-103-§10
Kunngjort18.01.2013   kl. 13.40
KorttittelDeleg. til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 16. januar 2013 med hjemmel i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel § 2 femte ledd og § 4 tredje ledd. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Kulturdepartementets myndighet til forvaltningsmessig kontroll og oppfølging av forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel § 2 femte ledd og § 4 tredje ledd delegeres til Lotteri- og stiftelsestilsynet.