Delegering av Kongens myndighet etter barnevernloven § 2-5 første ledd annet punktum til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

DatoFOR-2013-01-25-73
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§2-5
Kunngjort29.01.2013   kl. 16.00
KorttittelDeleg. til BLD etter barnevernloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 2-5 første ledd annet punktum. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-5 første ledd annet punktum til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.