Delegering av myndighet etter lov om petroleumsvirksomhet § 9-3 til Arbeidsdepartementet

DatoFOR-2013-02-01-134
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2013 hefte 3
Ikrafttredelse01.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§9-3
Kunngjort05.02.2013   kl. 13.40
KorttittelDeleg. til AD etter petroleumsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. februar 2013 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 9-3. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Delegering av departementets myndighet etter lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 9-3 til Arbeidsdepartementet.