Delegering av myndighet til å oppnevne og gjenoppnevne medlemmer i Lotterinemnda

DatoFOR-2013-02-08-153
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2013 hefte 3
Ikrafttredelse08.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§4a
Kunngjort12.02.2013   kl. 15.10
KorttittelDeleg. til KUD om å oppnevne Lotterinemnda

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. februar 2013 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven) § 4a andre ledd. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 4a andre ledd delegeres til Kulturdepartementet.