Delegering av myndighet fra Arbeidsdepartementet til Petroleumstilsynet etter lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 9-3

DatoFOR-2013-02-14-209
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse14.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§9-3, FOR-2013-02-01-134
Kunngjort26.02.2013   kl. 15.20
KorttittelDeleg. til Ptil etter petroleumsloven

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 14. februar 2013 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 9-3 og delegeringsvedtak 1. februar 2013 nr. 134. 

Arbeidsdepartementets myndighet etter petroleumsloven § 9-3 delegeres til Petroleumstilsynet.