Delegering av Kongens myndighet etter forskrift 12. desember 2008 nr. 1357 til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere § 4 og forskrift 19. juni 2009 nr. 700 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet § 5 til Olje- og energidepartementet

DatoFOR-2013-02-15-202
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2013 hefte 3
Ikrafttredelse15.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2008-12-12-1357-§4 jf LOV-1996-11-29-72-§8-6, FOR-2009-06-19-700-§5,
Kunngjort22.02.2013   kl. 14.20
KorttittelDeleg. til OED etter petroleumslovsforskriften mfl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. februar 2013 med hjemmel i forskrift 12. desember 2008 nr. 1357 til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere § 4 og forskrift 19. juni 2009 nr. 700 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet § 5. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter forskrift 12. desember 2008 nr. 1357 til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere § 4 og forskrift 19. juni 2009 nr. 700 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet § 5 til Olje- og energidepartementet.