Delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven

DatoFOR-2013-02-25-218
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 4
Ikrafttredelse25.02.2013
Sist endretFOR-2017-02-13-178 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2011-01-14-32, FOR-2010-12-13-1575, FOR-2009-09-23-1214
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§6-11, LOV-2009-06-19-58-§10-3, LOV-2009-06-19-58-§15-1, LOV-2009-06-19-58-§15-9, LOV-2009-06-19-58-§19-3
Kunngjort26.02.2013   kl. 15.20
KorttittelDeleg. etter merverdiavgiftsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. februar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 6-11 fjerde ledd annet punktum, § 10-3, § 15-1 niende ledd, § 15-9 annet ledd, § 19-3 første ledd.
Endringer: Endret ved vedtak 13 feb 2017 nr. 178.

I

Finansdepartementets myndighet til å fatte enkeltvedtak etter merverdiavgiftsloven § 6-11 fjerde ledd annet punktum, § 10-3, § 15-1 niende ledd, § 15-9 annet ledd, § 19-3 første ledd delegeres til Skattedirektoratet. Myndigheten kan videredelegeres.

II

- - -

0Opphevet ved vedtak 13 feb 2017 nr. 178 (i kraft 1 jan 2017).

III

Delegeringen trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves følgende vedtak:

-Vedtak 14. januar 2011 nr. 32 om delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 6-11 fjerde ledd annet punktum og § 7-5 annet ledd annet punktum
-Vedtak 13. desember 2010 nr. 1575 om delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd
-Vedtak 23. september 2009 nr. 1214 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.